Forældresamarbejde

I tæt samarbejde med jer forældre skal vi sikre, at jeres børn besidder de kompetencer, der skal til for at begå sig videre i livet. Udgangspunktet for det er, at børnene trives og at de udfordres lige netop der, hvor de er.