vedr forældresamtaler i Kildemosen

Vi invitere til opstartssamtale når dit barn starter hos os, til samtalen skal du fortælle om dit barn og jeres familie, så vi kan lære jer at kende. Vi vil også fortælle om hvordan det er hos os.  

Hvis nødvendigt afholder vi en 3 måneders samtale, for at samle op på informationer og aftaler.

Ca. 1/2 år inden overgang fra vuggestue til børnehave, vil vi indkalde jer til en samtale, primært for at fortælle hvordan det går og hvilke fokus punkter vi skal samarbejde omkring i forhold til dit barns udvikling. 

Ved selve overgangen fra vuggestue til børnehave, møder du den nye pædagog fra dit barns børnehave  og vuggestuen overleverer  dit barn sammen med dig.

1/2 år inden glidende overgang  til SFO og skole indkalder vi dig  igen, for at fortælle hvilket fokus vi vægter  vi i fælleskab  skal arbejde med ,ud fra dit barns kompetence hjul.

Hvis der opstår problemer hos os vil vi indkalde til et møde så vi i fællesskab kan finde en løsning, og vi forventer I  beder om et møde hvis I oplever problemer.