Vi invitere til opstartsmøde

Det er vigtigt for os, at lære jeres barn at kende så vi kan støtte barnet på den bedste måde, både i den personlige udvikling, og i de sociale relationer til de andre børn

Vi vil på opstartsmødet fortælle om hverdagen, om rutiner og praktiske ting så som skiftetøj, sovetider osv

Vi vil høre om jeres ønsker til os, og vil fortælle om vores forventninger til jer, så vi i fællesskab kan forventnings afstemme, og dermed starte med at opbygge et godt samarbejde allerede fra første dag

Når I har fået en plads til jeres barn i Kildemosen beslutter vi, hvilken af klyngerne jeres barn skal gå i, efter hvor der er plads. Har i fået en vuggestueplads, har jeres barn automatisk en børnehaveplads, og som udgangspunkt i den samme klynge.

Vi har valgt at lave et oplysnings skema som vi i fællesskab udfylder til opstartssamtalen, det gemmer vi, så pædagogerne i børnehaven også kan se jeres informationer, fx om barnet er født til tiden, har allergi eller er blevet ammet

Når I starter får I via MitKolding adgang til Kildemosens Nemintra. Her kan I orientere jer og se billeder fra aktiviteter, ture m.v.

Det er også her I løbende skal melde jeres barns ferie samt udfylde og rette stamkort. At sikre de rette oplysninger på stamkortet er vigtigt, så vi altid har de korrekte kontakt oplysninger og oplysninger, hvis vi bliver nødt til at kontakte skadestuen. At oplyse ferie er vigtigt, så vi anvender vores personale- og vikartimer på den bedst tænkelige måde