Sygdom

Vi modtager ikke syge børn

Det er dels for barnets egen skyld, da det ikke er rart at opholde sig sammen med mange mennesker, når man er sløj og dels for at beskytte de andre børn og personalet. Børnene skal kunne følge den daglige rytme, hvilket også gælder ude aktiviteter.

Hvis jeres barn er syg skal I ringe, melde syg på Nemintra eller sende en sms om morgenen. 

Hvis jeres barn er sløj eller bliver syg i løbet af dagen, kontakter vi forældrene, da barnet har brug for at komme hjem og hvile og evt. en tur til lægen.

Syge børn må som hovedregel ikke komme, så længe de smitter. Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen omkring hvornår et barn kan møde i institutionen.