Skolestart

Klubben for kommende skolebørn udmærker sig ved, at have et stor fokus på en kreativ og anderledes måde at prioritere det, at lave et godt pædagogisk tilbud. Børnene skal lege, lære og udvikle færdigheder, med udgangspunkt i de styrker og kompetencer de allerede mestrer. Børnene gøres klar til de udfordringer de møder i skolen, med udgangspunkt i værdierne at turde, kunne og ville.