Praktisk ABC

Aflevering/afhentning: Det er vigtigt, at barnet/forældrene altid siger "goddag" og "farvel" til én af personalet. Hvis børnene hentes af andre end forældrene, skal der altid giver besked om dette i forvejen.

Allergi: Hvis jeres barn har en eller anden form for allergi skal I fortælle det ved jeres første besøg med Jeres primærvoksen ligesom I skal gøre opmærksom på det i stamkortoplysninger på NemBørn. I børnehaven skal I selv medbringe særlige fødevarer, mælk o.lign. Snak med personalet om særlige behov og hensyn ved allergi.

Autostole: Har du brug for at stille en autostol af i Kildemosen, så spørg personalet hvor den kan stå.

Behovsåbent: Der er behovsåbent de tre dage før påske, dagen efter Kristi Himmefartsdag og dagene mellem jul og nytår. Der er helt lukket den 5. juni og den 24. december. For at sikre så god en personalebemanding på dage med fuldt børnetal, opfordre vi til i vurdere hvor stort et behov i har til pasning på ovenstående dage.  Vi vægter at  mest personalet har fri når der er færrest børn, men det betyder I aktivt skal udfylde ferie- og fri listerne inden for tidsfristerne.  

Bestyrelsen: Består af 5 forældrerepræsentanter, 1 personalerepræsentant samt lederen. Ved forældremødet i efteråret vælges en forældrebestyrelse.

Bleer: I skal selv medbringe bleer.

Ferie/fridage: Holder barnet ferie eller fridage, vil vi gerne vide det, da det vil lette den daglige planlægning. Registrering af ferie foregår på NemIntra.

Friplads: Søges via den Digitale Pladsanvisning, på www.kolding.dk

Fødselsdage: Vi fejrer barnets fødselsdag i vuggestuen/børnehaven og har lavet en ramme for hvordan det holdes, som er identisk for alle børn. Barnet er i centrum, der bliver sunget fødselsdagssang og barnet får lov at vælge en sang/leg el. lign.

Køkkenet laver en særlig fødselsdags-formiddagsmad og der vil være 2-3 forskellige ting, som barnet kan vælge mellem, som barnet deler ud. I vil ikke skulle have noget med til fejringen hjemmefra.

Vi tager også gerne hjem til fødselsdag hos jer med hele gruppen. Aftal med personalet på stuen, hvordan og hvorledes det kan planlægges.

Hvis I ønsker at holde fødselsdag for jeres barn med gæster fra børnehaven, bedes det holdes i privaten, hvis ikke alle fra gruppen er inviteret. Derfor frabeder vi os at der deles invitationer ud eller hentes (nogle) børn i børnehaven. Det beder vi jer respektere

Glemt tøj: Vi har i hver klynge opbevaring af glemt tøj. Det er vigtigt, at I skriver navn i tøjet, så det kan finde tilbage til rette "ejermand". Flere gange om året lægges det glemte tøj frem, bliver det ikke taget med hjem afleveres det til genbrug.

Informationer: Se informationer og nyheder på NemIntra.

Lus: Hvis vi konstateret lus hos et barn, vil forældrene blive kontaktet og bedt om at hente barnet. Barnet må komme i institutionen igen, når det er i behandling. Personalet skal informeres, hvis I opdager lus hos barnet.

Medicin: Giver vi kun i specielle tilfælde. Den medicin vi giver, skal være ordineret i barnets navn. I skal aflevere medicinen, og indlæg seddel til personalet.

Morgenmad: Kan børnene spise her, hvis de ikke har nået det hjemmefra. Vi serverer havregryn med mælk. Hvis barnet kommer efter 7.30 regner vi med, det har spist hjemmefra.

Oprydning: Det er en god idé at afsætte tid til, at barnet kan nå at rydde op efter sig, når I henter barnet. det giver dit barn en god vane allerede i en tidlig alder.

Orlov: Der kan søges orlov med en måneds varsel til den 1. i måneden. Orlov kan søges i minimum 3 sammenhængende måneder og max. 12 måneder.

Overtrækssko: I tilfælde af vådt og sjappet vejr, vil vi bede Jer forældre om at benytte de blå overtrækssko, der står ved indgangen.

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er vores samarbejdspartner. Vi kan lave indstillinger til talepædagog, fysioterapeut og psykolog. Vi kan også henvise til rådgivning. Det vil altid ske i samarbejde med forældrene.

Påklædning: Giv børnene tøj på de kan bevæge sig i, og som passer til vejret og dagens aktiviteter. Vi prøver at gøre børnene selvhjulpne også med tøjskift, så det er ikke altid nemt med knapper i ryggen og bælte, samt ballerina sko på en turdag.Eller bodystock til dem der lige har lært at gå på toilettet Desuden skal børnene i deres garderobe have skiftetøj. regntøj (varmt tøj om vinteren), gummistøvler og hjemmesko - med navn i.

Rygning:  Kildemosen er røgfri. Dette gælder også div. arrangementer, hvor forældre og bedsteforældre deltager. Rygning foregår udenfor vores matrikel - væk fra børnene.

Sprogscreening: de børn, vi sammen med forældrene vurderer, har sproglige vanskeligheder tilbydes en screening.

Straffeattest: Vi indhenter straffeattest og børneattest ved ansættelse af personale i Kildemosen.

Sygdom: Vi modtager ikke syge eller sløje børn. Hvis barnet ikke kommer i institution skal dette meddeles personalet. Børn må komme i institution igen, når de er raske nok til at deltage i vores daglige aktiviteter inde og ude. Vi følger Sundehedsstyrelsens retningslinjer vedr. "smitsomme sygdomme hos børn". Husk at meddele institutionen, hvis Jeres barn får konstateret en smitsom sygdom. Bliver barnet syg mens det er i institutionen, kontakter vi Jer, men henblik på at barnet hentes,  

Udmeldelse: Skal ske digitalt via NemBørn med en måneds varsel til den 1.

Ulykkesforsikring: Kommunen har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for børn. I skal selv tegne ulykkesforsikring.

Underretningspligt: Alle ansatte i institutioner har skærpet underretningspligt. det betyder, vi er forpligtede til at rette henvendelse til kommunen, hvis vi er bekymrede over et barns trivsel. Selvfølgelig søger vi samarbejdet med forældrene først.

Har vi mistanke om vold eller seksuelle overgreb, siger loven vi skal henvende  uden at kontakte forældrene.

Ændrede forhold i familien: Det er vigtigt, at vi informeres ved større ændringer, som har indflydelse på barnets velbefindende og hverdag.