Ledelsen i Kildemosen

Ledelsen består af  overordnet leder, souschefer og afdelingsleder med  ansvaret for den daglige drift.