Som udgangspunkt ønsker vi alle som forældre, at vores børn trives og har en god stabil hverdag.

En underretning kan være den lille hjælp, der gør den store forskel. Fagpersoner med børnekontakt har et særligt ansvar for at være opmærksom på børns trivsel og udvise den omsorg, som en underretning er udtryk for.

En underretning vil oftest sendes i samarbejde med jer. Er I uenige, har dagtilbud dog fortsat pligt til at videregive deres bekymring for det enkelte barn i form af en underretning. Der kan være særlige situationer, hvor forældre ikke bliver inddraget, med henblik på at beskytte barnet.

Hvad sker der, når man underretter kommunen om bekymring på et barn? Når kommunen modtager en underretning om et barn, behandler de sagen, for at afdække, om barnet har behov for særlig støtte. I de tilfælde, hvor barnet har brug for hjælp, bliver der udformet en plan for, hvordan barnet og eventuelt familien kan få den støtte, der skal til. Både barnet og forældremyndigheden unddrages mest muligt i ovenstående.

Formålet med den støtte, kommunen kan yde til de børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende.

Kommunen har pligt til at sætte ind tidligt med den mindst indgribende foranstaltning for at afhjælpe barnets vanskeligheder.

Få hjælpen tidligt, inden problemerne har vokset sig store og tunge, det har I og ikke mindst jeres barn fortjent. Det er intet tabu at tage imod hjælp, men derimod ses det som et tegn på styrke at være sit forældreansvar bevidst, når man handler på sit barns signaler på mistrivsel.